புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் - 2020 !

உறுப்பினர்களின் வாழ்த்துக்கள் - பிறந்த நாள், பண்டிகை, சாதனைகள் இத்யாதி......இத்யாதி !
Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 267
Joined: Tue Nov 21, 2017 11:24 am

Wed Jan 01, 2020 6:56 am

அனைவருக்கும்

புத்தாண்டு

வாழ்த்துக்கள் !


Image

அட்மின் எம்கே ஆர் எஸ்
" உள்ளங்கள் பலவிதம் , எண்ணங்கள் ஆயிரம் ,

உறவுகள் வளர்வதற்கு மனம்தானே காரணம் !Image

Post Reply

Return to “வாழ்த்துக்கள் !”

  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 2 guests