பாராட்டுக்கள்

உறுப்பினர்களின் வாழ்த்துக்கள் - பிறந்த நாள், பண்டிகை, சாதனைகள் இத்யாதி......இத்யாதி !
Post Reply
Veeyaar
Posts: 25
Joined: Fri Mar 23, 2018 9:41 am

Thu Apr 19, 2018 12:47 pm

துவக்கமே அருமை
அதுதான் சாந்தாராம் சாரின் மகிமை
இவ்விணைய தளத்தில் இணைவது பெருமை
தமிழ் சினிமா தகவலுக்கு
இனி இது முழுமை

Post Reply

Return to “வாழ்த்துக்கள் !”

  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest