மனம்கனிந்த தை திங்கள் நல்வாழ்த்துகள்

உறுப்பினர்களின் வாழ்த்துக்கள் - பிறந்த நாள், பண்டிகை, சாதனைகள் இத்யாதி......இத்யாதி !
Post Reply
balebale
Posts: 1
Joined: Wed Dec 27, 2017 11:26 am

Sun Jan 14, 2018 12:13 am

அனைவருக்கும் மனம்கனிந்த தை திங்கள் நல்வாழ்த்துகள்.

பொங்கும் மங்களம் எங்கும் தங்குக...

வாணியுடன் உமா ரமணன் இணைந்து பாடிய "தை தை தை மாதம்" என்கிற தனிப்பாடல்..
இசை : எம். சக்திதாசன்...

https://www.youtube.com/watch?v=l3IL-mGQeNk

Post Reply

Return to “வாழ்த்துக்கள் !”

  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest